Kada: 2023 balandžio 5, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Rožančiaus eiseną pradėsime nuo Kauno arkikatedros. Jei dar bus atidaryta, trumpai pasimelsime prie sopulingosios Dievo Motinos altoriaus. Eisime per rotušės aikštę, pro vytautinę bažnyčią, paskui paupio taku, ir baigsime prie parkavimo aikštelės netoli Kauno pilies. Žr. pridėtą žemėlapį.